07

جولای
2020

استفاده از ماسک در سیستم حمل و نقل عمومی کبک اجباری می شود

Posted By : کاناداهوم/ 75

[ad_1]

کبک- CBC News: دولت کبک برای جلوگیری از موج دوم پاندمی در استان، استفاده از ماسک را برای مسافران سیستم حمل و نقل عمومی اجباری می کند. 

[ad_2]