07

جولای
2020

استفاده از ماسک در اماکن  تجاری و عمومی سرپوشیده ناحیه پیل اجباری است

Posted By : کاناداهوم/ 75برمپتون/انتاریو: Global News: شهرداران ناحیه پیل (متشکل از برمپتون، کالدن و میسی ساگا) برای کنترل پاندمی استفاده از ماسک در اماکن تجاری و عمومی سرپوشیده را اجباری اعلام کردند.