08

مه
2020

استفاده از ماسک توسط مشتریان در فروشگاه های Longo’s اجباری شد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 55 0کانادا- CBC News: بر اساس تصمیم مسوولین فروشگاه های زنجیره ای Longo’s ، مشتریان در حین خرید از فروشگاه می بایست از ماسک استفاده کنند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.