15

ژوئن
2020

استعفای مارک ساندرز از سمت فرمانده پلیس تورنتو از سی و یک جولای

Posted By : کاناداهوم/ 78 0تورنتو- The Canadian Press: مارک ساندرز، فرمانده پلیس تورنتو خبر استعفایش از این سمت از ۳۱ جولای ۲۰۲۰ را اعلام کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.