03

ژوئن
2020

از امروز 1 جون؛ اعمال مقررات جدید در فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو 

Posted By : کاناداهوم/ 125

[ad_1]

تورنتو- Global News: مسوولین فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو برای کاهش ریسک سرایت COVID-19، سیاست ها و مقررات جدید، از جمله استفاده اجباری از ماسک و منع ورود استقبال کنندگان و بدرقه کنندگان در ترمینال ها را به اجرا گذاشته است. 

[ad_2]