03

ژوئن
2020

از امروز ۱ جون؛ اعمال مقررات جدید در فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 31 0تورنتو- Global News: مسوولین فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو برای کاهش ریسک سرایت COVID-19، سیاست ها و مقررات جدید، از جمله استفاده اجباری از ماسک و منع ورود استقبال کنندگان و بدرقه کنندگان در ترمینال ها را به اجرا گذاشته است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.