16

آگوست
2019

ادعای خسارت صد و سی و پنج میلیون دلاری سه زن کانادایی از پزشک آر سی ام پی

Posted By : کاناداهوم/ 172 0تورنتو- هلن هندرسون، ویکی گراول و سیلوی کوریوو، ۳ زن کانادایی هستند که از پزشک RCMP (پلیس سلطنتی کانادا) به اتهام دست درازی و سوء استفاده جنسی، شکایت و ادعای خسارت کرده اند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.