20

آوریل
2020

ادامه کمک های دولت فدرال: اختصاص ۱٫۷ میلیارد دلار برای پاکسازی چاه های متروکه نفت

Posted By : کاناداهوم/ 95 0به گزارش CBCNews، جاستین ترودو، نخست وزیر، اقدامات جدیدی را برای حمایت از بخش انرژی اعلام کرد که از آن جمله اختصاص ۱٫۷ میلیارد دلار برای پاکسازی چاه های متروکه نفت در آلبرتا، ساسکاچوان، و بریتیش کلمبیا است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.