04

فوریه
2020

ادامه فعالیت اوبر در سوری – بریتیش کلمبیا، علیرغم دستور شهردار

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 91 0بریتیش کلمبیا- Vancouver Sun: علیرغم دستور داگ مک کالوم، شهردار سوری – بریتیش کلمبیا مبنی بر توقف فعالیت Uber در حمایت از صنعت تاکسیرانی در این شهر، Uber  به فعالیت خود ادامه خواهد داد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.