09

مه
2020

ادامه فروش بلیط کنسرت های لغو شده در تیکت مستر 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 41 0شیوع کروناویروس سبب لغو شدن کنسرت های زنده برای مدت نامعلوم در کشور شده است. با این حال Ticketmaster و سایر سایت های کانادایی به فروش بلیط کنسرت های لغو شده ادامه می دهند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.