29

سپتامبر
2019

احیای حزب لیبرال انتاریو به انتخاب رهبری قوی نیازمند است

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 138 0تورنتو- لیبرال های انتاریو سال بسیار بدی را پشت سر گذاشته و شکست مفتضحانه ای را در انتخابات استانی متحمل شده و تنها ۷ نماینده به مجلس استان فرستادند. اعضای حزب امسال بایستی تصمیمات مهم و اساسی بگیرند. یکی از این تصمیمات مهم انتخاب رهبر جدید است.  

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.