29

فوریه
2020

احراز عدم سوء پیشینه برای تغییر نام در ساسکاچوان اجباری شد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 78 0ساسکاچوان- CBC News: دولت ساسکاچوان متقاضیان ۱۸ سال به بالای تغییر نام یا نام خانوادگی را ملزم به احراز عدم سوء پیشینه کرده است. این تصمیم در پی اقدام چند مجرم جنسی به تغییر نام و نام خانوادگی شان گرفته شده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.