30

مه
2020

احتمال تغییر قانون انتخابات فدرال در صورت ادامه پاندمی کروناویروس

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 41 0اتاوا- Huffington Post: سازمان انتخابات کانادا (Elections Canada)، یک کارگروه ۲۵ نفره را برای بازبینی سیستم انتخابات در صورت ادامه پاندمی، تشکیل داده است. ناتاشا گوتیه، سخنگوی این نهاد غیرحزبی و مستقل در گفتگو با خبرنگاران گفت: در صورت پرخطر تشخیص داده شدن شیوه اخذ رای، رای دهندگان تنها مجاز به ارسال رای از طریق پست خواهند بود. در این صورت قانون انتخابات کانادا بایستی تغییر کند و پارلمان بایستی در این باره تصمیم گیری نماید. گوتیه افزود: برای مثال نمی توانیم مداد مشکی را حذف کنیم. زیرا در قانون انتخابات صریحا به در دسترس قرار دادن مداد مشکی در حوزه ها تاکید شده است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.