03

ژوئن
2019

احتمال تعلیق هزاران دانش آموز انتاریویی به دلیل عدم واکسیناسیون

Posted By : کاناداهوم/ 364

[ad_1]

تورنتو- مسوولین سازمان بهداشت عمومی ناحیه واترلو، اخطاریه تعلیق را برای والدین 6 هزار دانش آموز مدارس دولتی که سوابق واکسیناسیون شان به روز نیست، ارسال کرده اند. این والدین برای واکسیناسیون فرزندان شان یک ماه فرصت دارند. در غیر این صورت دانش آموز از 27 مارچ 2019 با تعلیق 20 روزه روبرو خواهد شد.

[ad_2]