22

دسامبر
2019

احتمال بسته شدن مدرسه با نود و نه درصد دانش آموز بومی به دلیل کمبود بودجه 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 91 0احتمال بسته شدن مدرسه با نود و نه درصد دانش آموز بومی به دلیل کمبود بودجه 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.