22

فوریه
2020

احتمال افزایش شهریه دانشگاه ساسکاچوان 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 87 0ساسکاچوان – Global News: مسوولین دانشگاه هفته گذشته پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی شهریه برای دانشجویان داخل استانی مقطع فوق لیسانس و بالاتر، طی ۵ سال آینده را ارائه کردند. این افزایش برای دانشجویان خارج از استان، از جمله دانشجویان خارجی ۱۲۴ درصد خواهد بود. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.