12

آگوست
2020

اجتماعات دویست و پنجاه نفری در کبک مجاز اعلام شد

Posted By : کاناداهوم/ 92

[ad_1]

کبک- گلوبال نیوز: دولت فرانسوا لگو، در ادامه بازگشایی تدریجی و برچیدن محدودیت های ناشی از پاندمی، اجتماع 250 نفر در اماکن سرپوشیده عمومی را مجاز اعلام کرد. 

[ad_2]