12

آگوست
2020

اجتماعات دویست و پنجاه نفری در کبک مجاز اعلام شد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 29 0کبک- گلوبال نیوز: دولت فرانسوا لگو، در ادامه بازگشایی تدریجی و برچیدن محدودیت های ناشی از پاندمی، اجتماع ۲۵۰ نفر در اماکن سرپوشیده عمومی را مجاز اعلام کرد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.