22

مه
2020

اتهام مزاحمت و آزار جنسی برای معاون فرمانده پلیس اتاوا 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 40 0اتاوا- Ottawa Citizen: پس از شکایت دو زن از معاون فرمانده پلیس اتاوا به جرم آزار جنسی، اتحادیه ماموران پلیس، از روبرو شدن اودی جاسوال (معاون فرمانده پلیس) با چند اتهام جدید خبر داد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.