17

جولای
2020

اتهام تهدید به مرگ ترودو و جامعه مسلمانان برای مرد ۶۲ ساله اهل کبک

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 43 0کبک- CBC News: پلیس سلطنتی کانادا (RCMP)، آندره اوده، مرد ۶۲ ساله اهل Boucherville کبک را با اتهام تشویق به قتل عام روبرو کرده است. این فرد با انتشار صدها پیام در اینترنت، نخست وزیر ترودو و جامعه مسلمانان را تهدید به مرگ کرده بود. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.