17

جولای
2020

اتهام تهدید به مرگ ترودو و جامعه مسلمانان برای مرد ۶۲ ساله اهل کبک

Posted By : کاناداهوم/ 78کبک- CBC News: پلیس سلطنتی کانادا (RCMP)، آندره اوده، مرد ۶۲ ساله اهل Boucherville کبک را با اتهام تشویق به قتل عام روبرو کرده است. این فرد با انتشار صدها پیام در اینترنت، نخست وزیر ترودو و جامعه مسلمانان را تهدید به مرگ کرده بود.