27

فوریه
2020

اتهام تروریستی و قتل عمد با چکش برای سعد اختر 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 81 0تورنتو- CBC News: پلیس تورنتو شنبه گذشته جوان ۳۰ ساله ای به نام سعد اختر، دانشجوی رشته کامپیوتر در دانشگاه رایرسون را به اتهام قتل یک زن ۶۴ ساله بازداشت کرد. سعد متهم است که حوالی ۸:۳۰ دقیقه جمعه شب، در نزدیکی خیابان های Sheppard East و McCowan Road، قربانی را که در حین قدم زدن بود، با چکش مورد حمله قرار داده و به قتل رسانده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.