28

ژوئن
2020

اتهام اغوا کردن کودک به منظور سوء استفاده جنسی برای مربی سابق تکواندو 

Posted By : کاناداهوم/ 60 0ادمونتون – Edmonton Journal: پلیس سلطنتی (RCMP) یک مربی ۳۶ ساله تکواندو را با اتهام فریب یا اغوا کردن کودک به منظور سوءاستفاده جنسی با ارسال تصاویر و مطالب مستهجن روبرو کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.