29

مارس
2020

اتحادیه های کارگری: آماده تعدیل نیروی گسترده در شرکت های هواپیمایی، هتل ها و کازینوها باشید

Posted By : کاناداهوم/ 110 0کانادا- Global News: تصمیم جاستین ترودو برای بستن مرزهای کانادا به روی اتباع غیرکانادایی و غیرمقیم، ضربه بزرگی به شرکت های هواپیمایی و صنعت هتلداری وارد کرد؛ دو بخش اقتصادی که در پی شیوع کروناویروس، بیشترین ضرر و زیان را متحمل شده اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.