06

مه
2020

ابطال مجوز طبابت محمد شمجی، جراح تورنتویی محکوم به قتل همسر

Posted By : کاناداهوم/ 154

[ad_1]

تورنتو- Huffington Post: محمد شمجی، جراح مغز و اعصابی که در جنایت هولناک سال 2016     همسرش، دکتر النا فریک، را به قتل رساند، مجوز طبابت خود را از دست داد.

[ad_2]