06

مه
2020

ابطال مجوز طبابت محمد شمجی، جراح تورنتویی محکوم به قتل همسر

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 60 0تورنتو- Huffington Post: محمد شمجی، جراح مغز و اعصابی که در جنایت هولناک سال ۲۰۱۶     همسرش، دکتر النا فریک، را به قتل رساند، مجوز طبابت خود را از دست داد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.