14

مارس
2020

ابتلای ۱ انتاریویی دیگر به کروناویروس؛ جمعا ۳۶ نفر 

Posted By : کاناداهوم/ 113 0تورنتو- CBC News: مقامات بهداشتی و درمانی انتاریو ابتلای ۱ فرد دیگر به کروناویروس را تایید کردند. تا ظهر سه شنبه ۱۰ مارچ، شمار مبتلایان در استان به ۳۶ نفر رسیده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.