21

مه
2020

آیا پس از بازگشایی، پوشیدن ماسک اجباری است یا اختیاری؟

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 41 0به گزارش blogto، با کاهش تدریجی محدودیت ها در انتاریو برای مردم این سوال پیش آمده که برای حضور مجدد در جامعه چه شرایطی را باید رعایت کنند. آیا باید از ماسک استفاده کرد؟ در چه شرایطی پوشیدن ماسک اجباری است؟

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.