21

مه
2020

آیا پس از بازگشایی، پوشیدن ماسک اجباری است یا اختیاری؟

Posted By : کاناداهوم/ 102

[ad_1]

به گزارش blogto، با کاهش تدریجی محدودیت ها در انتاریو برای مردم این سوال پیش آمده که برای حضور مجدد در جامعه چه شرایطی را باید رعایت کنند. آیا باید از ماسک استفاده کرد؟ در چه شرایطی پوشیدن ماسک اجباری است؟

[ad_2]