10

آگوست
2020

آیا ضبط تصویر شخص برهنه با دوربین مداربسته در محل کار برای اهداف جنسی قانونی است؟

Posted By : کاناداهوم/ 141

[ad_1]

کانادا- تورنتو استار: سوال پیش روی دادگاه این است: آیا ضبط یک شخص نیمه برهنه با دوربین مداربسته نصب شده در محل کار، به قصد تماشای آن با هدف جنسی قانونی است؟

[ad_2]