14

مارس
2020

آیا شبکه مراقبتی کانادا در مورد ویروس کرونا کارآمد است؟

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 82 0به گزارش سی بی سی نیوز، سرایت اجتماعی ویروس کرونا در کانادا نشانه ورود به مرحله تازه ای از شیوع آن است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.