07

آگوست
2020

آیا ترودو آماده پذیرش عواقب عملکرد دولت خود است؟

Posted By : کاناداهوم/ 106

[ad_1]

به گزارش نشنال پست، کاندیدای اصلی رهبری حزب محافظه کار، ارین اوتول و پیتر مک کی، در حال حاضر آسان ترین کار دنیا را دارند. ماه آینده بالاخره یکی از آنها به رهبری حزب انتخاب می شود و یکی از طولانی ترین و کسل کننده ترین رقابت ها در تاریخ جهان خاتمه می یابد. از طرف دیگر، رهبر حزب رقیب، به هر دستاویزی برای حفظ خود و دولت اقلیتش چنگ می زند اما نتیجه ای جز بدتر شدن اوضاع نمی گیرد.

[ad_2]