09

سپتامبر
2019

آنچه باید درباره جریمه رانندگی با حواس پرت و استفاده از تلفن بدانید

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 29 0انتاریو- از ابتدای ژانویه ۲۰۱۹، رانندگان متخلف از قانون که در حین رانندگی از تلفن همراه استفاده کنند، با جریمه سنگین  حداقل ۶۱۵ دلار + توقیف ۳ روزه گواهینامه (تخلف بار اول) + درج ۳ امتیاز منفی در سابقه رانندگی روبرو خواهند شد. چنانچه به برگ جریمه اعتراض داشته و در دادگاه بازنده شوید، این مبلغ به ۱ هزار دلار افزایش خواهد یافت. در صورت تخلف بار دوم، به مدت ۷ روز و بابت تخلف بار سوم مدت ۳۰ روز گواهینامه خود را از دست خواهید داد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.