03

جولای
2020

آمریکا بر آلومینیوم وارداتی از کانادا تعرفه گمرکی وضع می کند

Posted By : کاناداهوم/ 67

[ad_1]

واشنگتن- CBC News: دولت آمریکا قصد اعمال تعرفه گمرکی روی آلومینیوم وارداتی از کانادا را دارد. 

[ad_2]