08

آوریل
2020

آغاز شیوع کووید-19 در 4 بیمارستان اونتاریو با ابتلای کارکنان

Posted By : کاناداهوم/ 152

[ad_1]

به گزارش CBCNews، با نزدیک شدن پاندمیک کرونا به نقطه اوج خود در اونتاریو، تست چندین نفر از کارکنان 4 بیمارستان این استان مثبت اعلام شد. همه این بیمارستان ها بخشی از منطقه بهداشت و سلامت ولینگتون-دافرین-گلف در شمال غرب تورنتو به حساب می آیند. به گفته دکتر نیکلا مرسر، افسر پزشکی منطقه، گسترش بیماری در این منطقه همه افراد، به خصوص پزشکان و پرستاران را در معرض خطر قرار داده است. بیمارستان عمومی گلف با 21 مورد ابتلا بالاترین آمار شیوع کووید-19 را دارد. شیوع بیماری در این بیمارستان از هفته گذشته و با مثبت شدن تست 4 نفر از کارکنان آغاز شد.

[ad_2]