15

ژوئن
2020

آغاز بررسی 1300 گزارش درباره سوء استفاده احتمالی از برنامه حمایتی دولت CERB توسط CRA

Posted By : کاناداهوم/ 129

[ad_1]

به گزارش گلوبال نیوز، اداره درآمد کانادا، CRA، بیش از هزار گزارش درباره سوء استفاده های احتمالی از برنامه های حمایتی دولت در دوران بحران پاندمی از جمله CERB از مردم کانادا دریافت کرده است. سخنگوی دایان لوبوتیلیه وزیر درآمد ملی اعلام کرد از 10 ژوئن اداره CRA بررسی 1300 گزارش دریافت شده از طریق برنامه Lead درباره سوء استفاده احتمالی از برنامه های حمایتی دولت را آغاز می کند. تا اول ژوئن این اداره فقط 600 گزارش دریافت کرده بود.

[ad_2]