10

آوریل
2020

آغاز آموزش آنلاین دانش آموزان انتاریویی از ۶ آوریل 

Posted By : کاناداهوم/ 91تورنتو- The Canadian Press: با ادامه تعطیلی مدارس سراسر استان، آموزش آنلاین یا E-learning   از دوشنبه ۶ آوریل رسما آغاز شد.