14

آوریل
2020

آخرین خبرها از شیوع کووید-19 در کانادا و دیگر کشورها

Posted By : کاناداهوم/ 131

[ad_1]

به گزارش CBCNews، دولت روز پنجشنبه، با اعلام 20 هزار مورد مبتلا به کووید-19 در سراسر کانادا، اولین پیش بینی های خود را از وضعیت شیوع بیماری در کشور بیان داشت.

[ad_2]