14

آوریل
2020

آخرین خبرها از شیوع کووید-۱۹ در کانادا و دیگر کشورها

Posted By : کاناداهوم/ 113به گزارش CBCNews، دولت روز پنجشنبه، با اعلام ۲۰ هزار مورد مبتلا به کووید-۱۹ در سراسر کانادا، اولین پیش بینی های خود را از وضعیت شیوع بیماری در کشور بیان داشت.